SOS Nitra odťahovka
D&T truck odťahovka

Výcvik vodičov

Prihláste na naše kurzy a získajte nasledovné vodičské oprávnenia.

Vodčské oprávnenie skupiny AM

Do skupiny motorových vozidiel AM patria

a) dvojkolesové motorové vozidlá alebo trojkolesové motorové vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 25 až 45 km.h-1, ktoré sú charakterizované,
1. ak ide o dvojkolesové vozidlo, motorom, ktorého zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora, a
2. ak ide o trojkolesové vozidlo, motorom, ktorého zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihového motora, najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade spaľovacieho motora alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora, a
b) ľahké štvorkolky, ktorými sú štvorkolesové motorové vozidlá, ktorých prevádzková hmotnosť je menšia ako 350 kg bez hmotnosti batérií v prípade elektrických vozidiel, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť nepresahuje 45 km.h-1, a ktorých
1. zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihových motorov,
2. najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov, alebo
3. najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora

Rozsah výcviku

Teória

20 hodín: pravidlá cestnej premávky

2 hodiny: náuka o vozidlách a ich údržba

3 hodiny: teória vedenia vozidiel

4 hodín: zásady bezpečnej jazdy

3 hodín: opakovanie

Praktický výcvik

2 hodín: autotrenažér

3 hodín: náhradná výcviková plocha

1 hodina: flexi

2 hodiny: cestná premávka

1 hodina: praktická údržba

400 €

cena kurzu

Podmienky

vek 15 rokov

zdravotná spôsobilosť

trvalý pobyt na území SR

Vodčské oprávnenie skupiny A1

Do skupiny motorových vozidiel A1 patria


a) dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW a pomer výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 0,1 kW/kg,
b) motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1, ktorých výkon nepresahuje 15 kW.

Rozsah výcviku

Teória

20 hodín: pravidlá cestnej premávky

2 hodiny: náuka o vozidlách a ich údržba

3 hodiny: teória vedenia vozidiel

4 hodíny: zásady bezpečnej jazdy

3 hodiny: opakovanie

Praktický výcvik

3 hodíny: náhradná výcviková plocha

3 hodiny: flexi

9 hodín: cestná premávka

1 hodina: praktická údržba

600 €

cena kurzu

Podmienky

vek 16 rokov

zdravotná spôsobilosť

trvalý pobyt na území SR

Vodčské oprávnenie skupiny A2

Do skupiny motorových vozidiel A2 patria:

dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu

Rozsah výcviku

Teória

20 hodín: pravidlá cestnej premávky

2 hodiny: náuka o vozidlách a ich údržba

3 hodiny: teória vedenia vozidiel

4 hodíny: zásady bezpečnej jazdy

3 hodiny: opakovanie

Praktický výcvik

3 hodíny: náhradná výcviková plocha

3 hodiny: flexi

9 hodín: cestná premávka

1 hodina: praktická údržba

720 €

cena kurzu

Podmienky

vek 18 rokov

zdravotná spôsobilosť 

trvalý pobyt na území SR

Vodčské oprávnenie skupiny A

Do skupiny motorových vozidiel A patria:


a) dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km.h-1 alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora,
b) motorové trojkolky podľa odseku 3 písm. b) s výkonom presahujúcim 15 kW.

Rozsah výcviku

Teória

20 hodín: pravidlá cestnej premávky

2 hodiny: náuka o vozidlách a ich údržba

3 hodiny: teória vedenia vozidiel

4 hodíny: zásady bezpečnej jazdy

3 hodiny: opakovanie

Praktický výcvik

3 hodíny: náhradná výcviková plocha

3 hodiny: flexi

9 hodín: cestná premávka

1 hodina: praktická údržba

840 €

cena kurzu

Podmienky

vek 24 rokov

zdravotná spôsobilosť

trvalý pobyt na území SR

Vodčské oprávnenie skupiny B

ŠTUDENTI CENA: 1080,-€

VÝCVIK NA VOZIDLE S AUTOMATICKOU PREVODOVKOU CENA: 1140,-€

Do skupiny motorových vozidiel B patria


a) motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,
b) motorové vozidlá podľa písmena a) s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg.

Rozsah výcviku

Teória

20 hodín: pravidlá cestnej premávky

2 hodiny: náuka o vozidlách a ich údržba

3 hodiny: teória vedenia vozidiel

4 hodíny: zásady bezpečnej jazdy

3 hodiny: opakovanie

Praktický výcvik

4 hodíny: autotrenažér

4 hodíny: náhradná výcviková plocha

6 hodin: flexi

24 hodín: cestná premávka

1 hodina: praktická údržba

1140 €

cena kurzu

Podmienky

vek 17 rokov

zdravotná spôsobilosť

trvalý pobyt na území SR

 

Vodčské oprávnenie skupiny BE

Do skupiny motorových vozidiel BE patria

jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg.

Rozsah výcviku

Teória

6 hodín: pravidlá cestnej premávky

2 hodiny: náuka o vozidlách a ich údržba

2 hodiny: teória vedenia vozidiel

3 hodíny: zásady bezpečnej jazdy

3 hodiny: opakovanie

Praktický výcvik

2 hodíny: náhradná výcviková plocha

1 hodina: flexi

4 hodíny: cestná premávka

600 €

cena kurzu

Podmienky

vek 18 rokov

zdravotná spôsobilosť

trvalý pobyt na území SR

Vodčské oprávnenie skupiny C

Do skupiny motorových vozidiel skupiny C patria:

 motorové vozidlá okrem skupiny D1 alebo D, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča a ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Rozsah výcviku

Teória

6 hodín: pravidlá cestnej premávky

14 hodin: náuka o vozidlách a ich údržba

2 hodiny: teória vedenia vozidiel

6 hodíny: zásady bezpečnej jazdy

3 hodiny: opakovanie

Praktický výcvik

4 hodíny: náhradná výcviková plocha

3 hodiny: flexi

24 hodín: cestná premávka

6 hodiny: praktická údržba

1680 €

cena kurzu

Podmienky

vek 21 rokov a musíte byť už držiteľom vodičského oprávnenia skupiny "B"

zdravotná spôsobilosť

psychologická spôsobilosť

trvalý pobyt na území SR

Vodčské oprávnenie skupiny CE

Do skupiny motorových vozidiel CE patria:

jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

Rozsah výcviku

Teória

6 hodín: pravidlá cestnej premávky

2 hodiny: náuka o vozidlách a ich údržba

2 hodiny: teória vedenia vozidiel

3 hodíny: zásady bezpečnej jazdy

3 hodiny: opakovanie

Praktický výcvik

2 hodíny: náhradná výcviková plocha

1 hodina: flexi

6 hodín: cestná premávka

2 hodina: praktická údržba

780 €

cena kurzu

Podmienky

vek 21 rokov a musíte byť držiteľom vodičského oprávnenia skupiny "C"

zdravotná spôsobilosť

psychologická spôsobilosť

trvalý pobyt na území 

Vodčské oprávnenie skupiny T

Do skupiny motorových vozidiel T patria:

poľnohospodárske traktory a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo.

Rozsah výcviku

Teória

20 hodín: pravidlá cestnej premávky

6 hodin: náuka o vozidlách a ich údržba

2 hodiny: teória vedenia vozidiel

4 hodíny: zásady bezpečnej jazdy

3 hodiny: opakovanie

Praktický výcvik

4 hodíny: náhradná výcviková plocha

3 hodiny: flexi

6 hodín: cestná premávka

3 hodiny: praktická údržba

720 €

cena kurzu

Podmienky

vek 17 rokov

zdravotná spôsobilosť

trvalý pobyt na území SR

Vodčské oprávnenie skupiny D

Cena z C na D je 1680,- €     Cena z B na D je 2820,- €      Cena z  B na C, D je 2820,-€

Do skupiny motorových vozidiel D patria:

motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu viac ako ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Rozsah výcviku

Teória

6 hodín: pravidlá cestnej premávky

14 hodin: náuka o vozidlách a ich údržba

2 hodiny: teória vedenia vozidiel

6 hodíny: zásady bezpečnej jazdy

3 hodiny: opakovanie

Praktický výcvik

1 hodína: náhradná výcviková plocha

4 hodiny: flexi

12 hodín: cestná premávka

3 hodiny: praktická údržba

1680 €

cena kurzu

Podmienky

vek 24 rokov

zdravotná spôsobilosť

psychologická spôsobilosť

trvalý pobyt na území SR