SOS Nitra odťahovka
D&T truck odťahovka

Kvalifikácia

A: Základnú kvalifikáciu tvorí výučba teórie v rozsahu 280 hodín, ktorá je zameraná na:

  • zlepšenie racionálneho jazdného správania na základe bezpečnostných predpisov 
  • uplatňovanie predpisov v doprave
  • zdravie, cestná a environmentálna bezpečnosť, služby, logistika
  • kurz  prvej pomoci 

Zároveň každý účastník kurzu musí v rámci  praktického výcviku osobne viesť vozidlo v sprievode inštruktora v rozsahu 20 hodín. 
Kurz je ukončený záverečnou skúškou a po úspešnom zvládnutí a stupňom hodnotenia „VYHOVEL“, Krajský úrad dopravy vydá „Osvedčenie o základnej kvalifikácii“.

 

B: Kurzy zrýchlenej základnej kvalifikácie musia obsahovať výučbu teórie zo všetkých oblastí základnej kvalifikácie v rozsahu 140 vyučovacích hodín

Zároveň každý účastník kurzu musí v rámci praktického výcviku osobne viesť vozidlo v sprievode inštruktora v rozsahu 10 hodín. Kurz je ukončený záverečnou skúškou a po úspešnom zvládnutí a stupňom hodnotenia „VYHOVEL“, Krajský úrad dopravy vydá „Osvedčenie zrýchlenej základnej kvalifikácii“.

 

C: Kurzu pravidelného výcviku sa zúčastňujú vodiči, ktorí získali vodičské oprávnenie do 10. septembra 2008 pre osobnú dopravu a do 10. septembra 2009 pre nákladnú dopravu a vodiči, ktorí  sú držiteľmi osvedčenia o základnej kvalifikácii v rozsahu 35 vyučovacích hodín.

Kurz musí obsahovať výučbu teórie zameranú na zopakovanie  prehlbovanie úrovne vedomostí a zručností poskytovaných v kurzoch základnej kvalifikácie. Výučba teórie je v rozsahu 35 hodín v sedem hodinových denných sústredeniach, a to raz za 5 rokov. Krajský úrad dopravy vydá po skončení výcviku „Osvedčenie o ukončení pravidelného  výcviku“. Na základe jednotlivých osvedčení o kurzoch,  vydá krajský úrad dopravy na základe písomnej žiadosti „Kvalifikačnú kartu vodiča“. 

Cenník Základnej kvalifikácií a pravidelného výcviku niektorých vodičov

  • Pravidelný výcvik  - 35 hod. / 360,-  €
  • Zrýchlený výcvik - 140 hod. / 1390,- €
  • Rozdieľový výcvik - 35 hod./ 360,-€
  • Riadny výcvik - 280 hod. / 1990,- €
  • K cene výcviku treba prirátať kolok za vydanie KKV karty 50,- € a kolok za osvedčenie 2x 5,- €           
  • + 50,- € kolok za skúšku pri 140 hod  a 35 hod rozdieľovom kurze.