SOS Nitra odťahovka
D&T truck odťahovka

Zvýšené poplatky za kolky od 01.04.2024

19.03.2024 Zvýšené poplatky za kolky od 01.04.2024

Zvýšené poplatky za kolky pre všetkých, ktorí budú nahlásení na záverečné skúšky od 01.04.2024, prípadne ukončia školenie KKV po 01.04.2024. 

ZVÝŠENÉ POPLATKY ZA KOLKY OD 01.04.2024

•       vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia skupiny

B1, B, BE a T – 50 eur (pôvodná cena 33 eur)

•       vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia skupiny

AM, A1, A2 a A – 25 eur (pôvodná cena 16,50 eur)

•       vykonanie osobitnej skúšky na udelenie vodičského oprávnenia skupiny

z A1 na A2 a z A2 na A – 25 eur (pôvodná cena 16,50 eur)

•       vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia skupiny

C, CE, D, DE – 100 eur (pôvodná cena 66 eur)

•       vykonanie skúšky pri preskúšaní odbornej spôsobilosti držiteľa

vodičského oprávnenia – 25 eur (pôvodná cena 16,50 eur)

•       vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského

        preukazu – 10 eur (pôvodná cena 6,50 eur)

•       Vykonanie osobitnej skúšky na udelenie vodičského oprávnenia skupiny B

na vedenie jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná celková hmotnosť

presahuje 3 500 kg a nepresahuje 4 250 kg, harmonizovaný kód B-96 – 50

eur (pôvodná cena 33 eur)

•       vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o

pravidelnom výcviku vodiča – 7 eur (pôvodná cena 5 eur)

•       vydanie kvalifikačnej karty vodiča – 70 eur (pôvodná cena 50 eur)

•       vykonanie skúšky základnej kvalifikácie – 70 eur (pôvodná cena 50 eur)

Platné od 01.04.2024

Späť na zoznam