SOS Nitra odťahovka
D&T truck odťahovka

PRIJÍMANIE NOVÝCH UCHÁDZAČOV

17.08.2023 PRIJÍMANIE NOVÝCH UCHÁDZAČOV

Prijímame nových uchádzačov o vodičské oprávnenie do kurzov v autoškole. 

Prihlásiť sa môžete každý pracovný deň od pondelka do štvrtka v čase od 08.00 hod do 15.30 hod a v piatok od 08.00 hod do 15.00 hod. 

Je potrebné sa zastaviť u nás v kancelárií autoškoly pre Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia, ktorú si pôjdete potvrdiť k svojmu obvodnému všeobecnému lekárovi a na základe tejto potvrdenej žiadosti Vás vieme zaradiť do nového kurzu, ak sa jedná o skupiny vodičského oprávnenia skupiny C, CE, D, tak tam je potrebné absolvovať psychotesty u dopravného psychológa. 

Kurz na vodičské oprávnenie skupiny B - osobné auto sa najbližšie bude otvárať 25.10.2023, potom ďalší kurz bude mať zahájenie 14.11.2023

Kurz na vodičské oprávnenie skupiny C (nákladné vozidlá) a D (autobusy) sa otvárajú priebežne podľa prihlásených uchádzačov (na prihlásenie treba priniesť potvrdené tlačiva - Žiadosť o udelenie VO + psychotesty)

Kurz na vodičské oprávnenie skupiny CE (prívesy za nákladné vozidlá) a BE (prívesy za osobné auto) sa otvárajú priebežne podľa počtu záujemcov (na prihlásenie treba priniesť potvrdené tlačiva - Žiadosť o udelenie VO + psychotesty).

Kurzy na vodičské oprávnenie skupiny A (A1, A2, A) sa začnú otvárať v marci 2023 cca do konca septembra 2023.

Prihlásenie na osobitné skúšky na rozšírenie z  A1 na A2 alebo z A2 na A na základe čestného prehlásenia o 2 ročnej praxi na motorke bude možné od apríla 2023 do konca septebra 2023, viac info poskytneme na tel. číslo 0911 270 972. 

Späť na zoznam