SOS Nitra odťahovka
D&T truck odťahovka

Cenník platný od 01.07.2022

08.03.2022 Cenník platný od 01.07.2022

CENNÍK AUTOŠKOLY DT s.r.o.

 

 

skupina  AM                             400,- €         + kolok 16,50 €

 

skupina  A1                              600,- €         + kolok 16,50 €

 

skupina  A2                              700,- €         + kolok 16,50 €

 

skupina  A                                800,- €         + kolok 16,50 €

          

osobitná skúška z  A1 na A2  300,- €         + kolok 16,50 €

 

osobitná skúška z  A2 na A    300,- €         + kolok 16,50 €

 

skupina  B                                  1090,- €         + kolok 33,- € 

skupina  B študenti                  1030,- €         + kolok 33,- €     

skupina  B/AUTOMAT              1090,- €         + kolok 33,- €

 

skupina  BE                               560,- €         + kolok 33,- €       

 

skupina  T                                  690,- €         + kolok 33,- €

 

doškoľovací kurz B                  500,- €

 

preskúšanie  B                          360,- €         + kolok 16,50 €

 

skupina  C                                  1620,- €       + kolok 66,-€

 

skupina  D                                  1620,- €       + kolok 66,- €

 

skupina  CE                                750,- €         + kolok 66,- €

 

z B na D                                      2700,- €       + kolok 66,- €

 

z B na C, D                                 2700,- €       + kolok 2x66,- €

 

doškoľovací kurz C, CE, D        600,- €

 

preskúšanie C, CE, D                        360,- €         + kolok 16,50 €

 

Kurz prvej pomoc                         25,-€

 

Kvalifikačná karta vodiča v rozsahu 35 hod    360,-€ + kolky 50,-€ + 5,-€ +5,-€

 

Neodhlásenie jazdy min. 24 hod vopred pre všetky skupiny          30,-€

Opakovanie skúšky aj s kolkom skupiny A, B, T                              48,-€

Opakovanie skúšky aj s kolkom skupiny C, D, E                              72,-€

Kondičná jazda 1x45 min pre skupinu A, B, T                                   24,-€

Kondičná jazda 1x45 min pre skupinu C, D, E                                   48,-€

 

Cenník je platný od 01.07.2022 a ceny sú uvedené s DPH.

Späť na zoznam