SOS Nitra odťahovka
D&T truck odťahovka

Cenník platný od 01.02.2023

08.03.2022 Cenník platný od 01.02.2023

CENNÍK AUTOŠKOLY DT s.r.o.

 

 

skupina  A1                              600,- €         + kolok 16,50 €

 

skupina  A2                              720,- €         + kolok 16,50 €

 

skupina  A                                840,- €         + kolok 16,50 €

          

osobitná skúška z  A1 na A2  300,- €         + kolok 16,50 €

 

osobitná skúška z  A2 na A    300,- €         + kolok 16,50 €

 

skupina  B                                  1140,- €         + kolok 33,- € 

skupina  B študenti                  1080,- €         + kolok 33,- €     

skupina  B/AUTOMAT              1140,- €         + kolok 33,- €

 

skupina  BE                               600,- €         + kolok 33,- €       

 

skupina  T                                  720,- €         + kolok 33,- €

 

doškoľovací kurz B                  540,- €         + kolok 16,50 €

 

preskúšanie  B                          360,- €         + kolok 16,50 €

 

skupina  C                                  1680,- €       + kolok 66,-€

 

skupina  D                                  1680,- €       + kolok 66,- €

 

skupina  CE                                780,- €         + kolok 66,- €

 

z B na D                                      2820,- €       + kolok 66,- €

 

z B na C, D                                 2820,- €       + kolok 2x66,- €

 

doškoľovací kurz C, CE, D        660,- €        + kolok 16,50 €

 

preskúšanie C, CE, D                        360,- €         + kolok 16,50 €

 

Kurz prvej pomoc                         25,-€

 

Kvalifikačná karta vodiča v rozsahu 35 hod    360,-€ + kolky 50,-€ + 5,-€ +5,-€

 

Neodhlásenie jazdy min. 24 hod vopred pre všetky skupiny          30,-€

Opakovanie skúšky aj s kolkom skupiny A, B, T                              48,-€

Opakovanie skúšky aj s kolkom skupiny C, D, E                              72,-€

Kondičná jazda 1x45 min pre skupinu A, B, T                                   24,-€

Kondičná jazda 1x45 min pre skupinu C, D, E                                   48,-€

 

Cenník je platný od 01.02.2023 a ceny sú uvedené s DPH.

Späť na zoznam